Misha Waks's Portfolio


From three editions of an international fashion magazine, I cut out all the photos printed on offset paper, which I then stuck onto the canvas. Using black paint, I painted over the faces of women with a skin color other than black. The work shows racial disproportions in presenting the ideal of female beauty.


Z trzech edycji międzynarodowego magazynu modowego wyciąłem wszystkie zdjęcia zadrukowana na papierze offsetowym, które następnie nakleiłem na płótno. Za pomocą czarnej farby zamalowałem twarze kobiet o innym kolorze skóry niż czarny. Praca pokazuje dysproporcje rasowe w przedstawianiu ideału kobiecego piękna.


 

"Untitled" No14

Dimensions: Acrilic, collage on canvas   
Technique: 188x 188cm   
Year: 2021