Misha Waks's Portfolio

"#australiaburns"

#australiaburns is one of the most popular hashtags at the end of 2019. How much does it tell us about us and our perception of the world in the face of ecological destruction? The world stands on the precipice and watches itself burn. In these works, I present the most popular photos taken and shared on Instagram by various, often random witnesses of this tragedy. I try to convey the atmosphere, the light and the color that will accompany us more and more often.

Technique: 4 x 100/100/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2019


„#australiaburns”

#australiaburns to hasztag, który na koniec 2019 roku był jednym z najpopularniejszych. Ile mówi nam o nas i o naszym postrzeganiu świata w obliczu zagłady ekologicznej? Świat stoi nad przepaścią i ogląda sam siebie jak płonie. W pracach tych przedstawiam, najpopularniejsze zdjęcia zrobione i udostępnione na instagramie przez różnych często przypadkowych świadków tej tragedii. Staram się oddać atmosferę oraz światło i kolor, który coraz częściej będzie nam towarzyszył.

Technika: 4 x 100/100/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2019