Misha Waks's Portfolio

"Game Over"

I found an old monopoly game in a trash bin in Berlin. I subjected it to a heat treatment. The game that we have been playing for so many years is slowly coming to an end, we are already seeing the symptoms. Nevertheless, we play it all the time until one day the board becomes useless and we end up in the dustbin of history with it.


Technique: Plastic, paper.

Year: 2020


„Game Over”

Na śmietniku w Berlinie znalazłem starą grę monopol. Poddałem ją obróbce termicznej. Gra, którą przez tyle lat prowadzimy powoli dobiega końca, już widzimy tego symptomy. Pomimo to cały czas w nią gramy dopóki pewnego dnia plansza stanie się bezużyteczna i razem z nią znajdziemy się na śmietniku historii.


Technika: Tworzywo sztuczne, papier.
Rok: 2020