Misha Waks's Portfolio

"Inverted portrait of Joseph Beuys" 
Thousands of articles have been written in which scientists, experts and activists describe what exactly we need to change to stop global warming or have a positive impact on our world.In the video "Inverted Portrait of Joseph Beuys", I play the role of Joseph Beuys, who tells us what to do. The viewer cannot see his face and do not know what "Joseph Beuys" is saying. This is to encourage us to search. Everything has already been said, we have free access to knowledge, you only need to reach for it. The work is supposed to make us reflect and imagine what we can do and what Joseph Beuys would like to tell us ... maybe he would quote Greta Thunberg today, maybe he would reach for UN reports or maybe encourage us to act independently. 

Technique: Video
Year: 2021 


"Odwrócony portret Josepha Beuys" 
Napisano tysiące arytkułów w których naukowcy, eksperci oraz aktywiści opisują co dokładnie musimy zmienić by powstrzymać globalne ocieplenie czy wpłynąć pozytywnie na nasz świat. W video „Odwrócony portret Josepha Beuysa” wcielam się w Josepha Beuysa, który mówi co należy zrobić. Widz nie widzi jego twarzy i nie wie co „Joseph Beuys” mówi. Ma nas to zachęcić do poszukiwań. Wszystko zostało już wypowiedziane mamy darmowy dostęp do wiedzy należy tylko po nią siegnąć. Praca ma nas skłonić do refleksji i wyobrażenia sobie co sami możemy zrobić i co Joseph Beuys chciałby nam powiedzieć… może cytował by dziś Gretę Thunberg może sięgał by po raporty ONZ a może zachęcał by nas by działać samodzielnie. 

Technika:Video
Rok: 2021