Misha Waks's Portfolio

"Product"

The work is a continuation of  cycle "Cake", this time the colorful shapes are an invitation to consumption but also emphasize the continuous objectification of women.


Technique: 13 x 20/20/4 cm Acrylic mix media on canvas and 11 x Acrylic mix media

Year: 2020


„Produkt”

Praca jest rozwinięciem cyklu „Ciasto” tym razem kolorowe kształty to zaproszenie do konsumpcji ale również podkreślenie ciągłego uprzedmiotowienia kobiet.


Technika: 13 x 20/20/4 cm Akryl mix media na płótnie oraz 11 x Akryl mix media
Rok: 2020