Misha Waks's Portfolio

"Rape"

A random story heard on the radio while driving a car. Two men rape a minor girl after three weeksare caught and put in jail. I sit down in the evening and, without thinking about what I heard a few hours earlier, I paint faces with watercolor, which appear on the paper by themselves.


Technique: 3 x 90/134 mm Watercolor on cardboard

Year: 2019


„Gwałt”

Przypadkowa historia usłyszana w radio podczas jazdy samochodem. Dwóch mężczyzn gwałci nieletnią dziewczynę po trzech tygodniach zostają złapani i obsadzeni w więzieniu. Siadam wieczorem i nie myśląc o tym co usłyszałem kilka godzin wcześniej maluję akwarelą twarze, które same pojawiają się na papierze.


Technika: 3 x 90/134 mm Akwarela na kartonie
Rok: 2019