Misha Waks's Portfolio

"Baking"
"Table"

The outer sheath, the inner sheath and the wound that connects the outside with the inside.


Technique: 7 x Acrylic mix media

Year: 2020"Process"

Rolling, kneading, repeating.


Technique: 1 x 100/100/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2020"Three women"

Grandmother hurts my mothermother hurts her daughterthey both hurt their daughter.The wound is almost healedthe wound is still alive,both bleeding wounds.


Technique: 4 x 20/20/4 cm Acrylic mix media on canvas

Year: 2020


"Stół"

Powłoka zewnętrzna, powłoka wewnętrzna oraz rana, która łączy to co zewnętrzne z tym co w środku.


Technika: 7 x Akryl mix media

Rok: 2020"Proces"

Wałkowanie, ugniatanie, powtarzanie.


Technika: 1 x 100/100/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2020"Trzy kobiety"

Babka rani matkę,
matka rani córkę,
obie ranią córkę.
Rana prawie zagojona,
rana ciągle żywa,
obie rany krwawiące.


Technika: 4 x 20/20/4 cm Akryl mix media na płótnie
Rok: 2020"The miracle" 

"I can see his face in this rainbow" and the kitchen murders

In Poland, 90% of Poles declare their faith in God and murder in the familyso-called "kitchen killings" are a very common cause of murdering women.According to the Women's Rights Center, about 500 women die each year as a result of domestic violence.

"I see a face in this rainbow" refers to a viral video uploaded on YouTube, recorded by one of the witnesses, an event in which one of the faithful saw the face of a god in a rainbow. I also saw that face over the radiator in the kitchen in this kitchen and it's probably a miracle.


Technique: Dust on the wallYear: 2020"Cud"

„Buzię widzę w tym tęczu” i morderstwa kuchenne

W Polsce 90% Polaków deklaruje wiarę w boga jednocześnie zabójstwa w rodzinie
tak zwane „zabójstwa kuchenne” są bardzo częstą przyczyną morderstw kobiet.
Według Centrum Praw Kobiet rocznie z powodu przemocy w rodzinie ginie ok 500 kobiet.

„Buzię widzę w tym tęczu” nawiązuje do wirusowego filmu wrzuconego na youtube,
nagranego przez jednego z świadków, zdarzenia, w którym jedna z wiernych ujrzała
twarz boga w tęczy. Ja również zobaczyłem tą buzię nad kaloryferem w kuchni w tej
kuchni i to chyba cud.


Technika: Kurz na ścianie
Rok: 2020
"Cake"

The common feature of recipes for the perfect cake(in polish colloquial babka cake - women)is a certain submission and submission to form.


Technique: 6 x 20/20/4 cm Acrylic mix media on canvas

Year: 2020"Ciasto"

Cechą wspólną przepisów na idealną babkę jest pewna uległość i poddanie się formie.


Technika: 6 x 20/20/4 cm Akryl mix media na płótnie
Rok: 2020