Misha Waks's Portfolio

"Vagina"

The work was inspired by the statement of the American sexologist Betty Dodson, who in one of the interviews said that some women have never seen their own vagina. The work consists of three parts, the first says that despite the fact that we use technology every day, we take hundreds of photos a day and we don't really know ourselves. The second part relates to research and it is the division of the room 20% to 80%. Research shows that men know very little about women and their bodies. The third part of the work are planks torn from the floor, stacked in a symbolic pile, the guardian of which is a woman as the guardian of the home hearth, on the one hand, and on the other, as a symbol of piles where women are burned due to laws that are favorable to them and lower wages or social exclusion for their independence.

"Only 20% of men surveyed said they felt confident enough to mention a change in their partner’s vagina, and just 17% felt they understood “how the vagina really works.” When shown an anatomical diagram, only 50% could correctly identify the vagina (the internal canal that connects the cervix to the outside of the body), and 61% couldn’t pick out the vulva (the external genital area, including the labia and clitoris) Half of men (and almost as many women) don't know where the vagina is. At least 50% of guys couldn't identify the vulva either, according to a startling new surve.

However, half of women (46%) we surveyed did not know that you shouldn’t wash the inside of your vagina. A third (33%) think it should be washed on a daily basis; one in six (14%) say with water and soap, and one in five (19%) with water only".


Technique: Wooden planks torn from the floor

Year: 2020

https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2019/03/08/half-brits-dont-know-where-vagina-and-its-not-just

https://www.health.com/sexual-health/men-women-identify-vagina


"Vagina"

Praca zainspirowana wypowiedzią amerykańskiej seksuolog Betty Dodson, która w jednym z wywiadów powiedziała, że niektóre kobiety nigdy nie widziały własnej waginy. Praca składa się z trzech części. Pierwsza mówi o tym,  że używamy na co dzień technologii robimy setki zdjęć i mimo to nie znamy siebie tak naprawdę. Druga część nawiązuje do badań i jest to podział pomieszczenia 20% do 80%. Z badań wynika, że tylko ok 20% mężczyzn wie cokolwiek na temat seksualności kobiet czy budowy ich ciała. Trzecia część pracy są to deski wyrwane z podłogi ułożone w stos którego symbolem jest kobieta jako strażniczka domowego ogniska z jednej strony a z drugiej jest to symbol stosów na których kobiety są cały czas palone poprzez niekorzystne dla nich ustawy, niższe zarobki czy wykluczenie społeczne za swoją niezależność.

„Tylko 20% ankietowanych mężczyzn stwierdziło, że czuje się na tyle pewnie, by wspomnieć o zmianie w pochwie partnerki, a tylko 17% uważa, że ​​rozumie „jak naprawdę pochwa działa”. Gdy pokazano schemat anatomiczny, tylko 50% mogło poprawnie zidentyfikować pochwę (kanał wewnętrzny, który łączy szyjkę macicy z zewnętrzną częścią ciała), a 61% nie było w stanie wykryć sromu (zewnętrznego obszaru narządów płciowych, w tym warg sromowych i łechtaczki). Połowa mężczyzn (i prawie tyle samo kobiet) nie wie, gdzie jest pochwa. Co najmniej 50% facetów nie było w stanie zidentyfikować sromu, wynika z nowej zaskakującej ankiety”.

„Jednak połowa badanych kobiet (46%) nie wiedziała, że ​​nie należy myć wnętrza pochwy. Jedna trzecia (33%) uważa, że ​​należy ją myć codziennie; co szósta (14%) twierdzi, że używa wody i mydła, a co piąta (19%) myje ją tylko z wodą. Jedna kobieta na pięćdziesiąt (2%) uważa, że ​​po seksie należy ją myć”.


Technika: Drewniane deski wyrwane z podłogi
Rok: 2020

https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2019/03/08/half-brits-dont-know-where-vagina-and-its-not-just

https://www.health.com/sexual-health/men-women-identify-vagina