Misha Waks's Portfolio

"Product"

The work is a continuation of  cycle "Cake", this time the colorful shapes are an invitation to consumption but also emphasize the continuous objectification of women.


Technique: 13 x 20/20/4 cm Acrylic mix media on canvas and 11 x Acrylic mix media

Year: 2020„Produkt”

Praca jest rozwinięciem cyklu „Ciasto” tym razem kolorowe kształty to zaproszenie do konsumpcji ale również podkreślenie ciągłego uprzedmiotowienia kobiet.


Technika: 13 x 20/20/4 cm Akryl mix media na płótnie oraz 11 x Akryl mix media
Rok: 2020

"After images"

Patriarchy, Hypocrisy, Lie, Pride, Authority,Control.

What do you see?


Technique: View outside the window through dirty glass

Year: 2020


„Po widoki”

Patriarchat, Obłuda, Kłamstwo, Pycha, Władza, Kontrola.

Co widzisz?


Technika: Widok za oknem przez brudną szybę
Rok: 2020
"In the after images"

Developing the topic after the views, I used an old mattress. I wanted to convey with this work the emotions related to what I saw outside the window. Cross-shaped stains are a sign of silent, almost invisible violence that the church serves us in its prohibitions, orders and uninvited entry into our bedroom and everyday life. Symbolictearing through all layers of the mattress is an irreversible change in our behavior and the inner fear that we hide. Raised in faith, often feeling completely different, we struggle our whole life between what we can and what we want and we consider it right. This wound almost never bleeds, but also never healed. Once opened, it stays with us for life. The domination and violence we get by growing up in a patriarchy so strongly supported by the church only deepens it by deforming our natural instincts, behaviors and needs.


Technique: Spring mattress 180/200/25 cm, water

Year: 2020


„W po widoku”

Rozwijając temat po widoków wykorzystałem stary materac. Chciałem oddać tą pracą emocje związane z tym co zobaczyłem za oknem. Plamy w kształcie krzyża to oznaka cichej prawie niewidocznej przemocy jaką serwuje nam kościół w swoich zakazach, nakazach i włażeniu nieproszonym do naszej sypialni i codzienności. Symboliczne
rozdarcie przez wszystkie warstwy materaca to nieodwracalne zmiany naszych zachowań i wewnętrzny lęk jaki w sobie chowamy. Wychowani w wierze często czujący zupełnie co innego całe życie miotamy się między tym co można a tym co chcemy i uważamy za właściwe. Ta rana prawie nigdy nie krwawi ale również nigdy się nie zabliźnia raz otwarta pozostaje z nami na całe życie. Dominacja i przemoc jaką otrzymujemy wyrastając w patriarchacie tak bardzo wspieranym przez kościół tylko ją pogłębia deformując nasze naturalne instynkty, zachowania i potrzeby.


Technika: Materac sprężynowy 180/200/25 cm, woda
Rok: 2020