Misha Waks's Portfolio

"2050"

"More than 5 billion people could suffer water shortages by 2050 due to climate change, increased demand and polluted supplies, according to a UN report on the state of the world’s water.

The comprehensive annual study warns of conflict and civilisational threats unless actions are taken to reduce the stress on rivers, lakes, aquifers, wetlands and reservoirs".


Technique: 9 x 20/20/4 cm  acrylic rasin on canvas 
Year: 2019

https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/19/water-shortages-could-affect-5bn-people-
by-2050-un-report-warns„2050”

Niedobór wody może dotknąć 5 miliardów ludzi do 2050 r. , ostrzega raport ONZ. Konflikty i zagrożenia cywilizacyjne są prawdopodobne, chyba że zostaną podjęte działania w celu zmniejszenia poboru wody na rzekach, jeziorach, warstwach wodonośnych, mokradłach i zbiornikach wodnych.


Technika: 9 x 20/20/4 cm Żywica akrylowa na płótnie
Rok: 2019

https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/19/water-shortages-could-affect-5bn-people-
by-2050-un-report-warns
"Treasure"

In difficult times and dangerous times, we wonder how to hide things that are precious to us. Years later, when evil passes by, we hear a story about finding a ring in the table leg or jewelry under the floorboards in an old lady's apartment. I symbolically brick the water in a glass bottle. I am waiting for better times, maybe someone will find it one day and appreciate this treasure.


Technique: Glass bottle, water, mortar.

Year: 2020„Skarb”

W trudnych chwilach i niebezpiecznych czasach zastanawiamy się jak ukryć rzeczy dla nas cenne. Po latach kiedy zło mija słyszymy historię o odnalezieniu pierścionka w nodze stołu lub biżuterii pod deskami podłogi w mieszkaniu po starszej pani. Symbolicznie zamurowuję wodę w szklanej butelce. Czekam na lepsze czasy może ktoś kiedyś ją znajdzie i doceni ten skarb.


Technika: Butelka szklana, woda, zaprawa murarska.
Rok: 2020