Misha Waks's Portfolio

"The Last Man On Earth" 

A reference to the first man on the moon. We go to other planets and leave ours devastated. I play the role of the last man on earth and raise the white flag as a sign of surrender in the fight against our ego.


Technique: acrylic, mix media, t-shirt, steel pipe.

Year: 2020„The Last Man On Earth”

Nawiązanie do pierwszego człowieka na księżycu. Udajemy się na inne planety i zostawiamy naszą zdewastowaną. Wcielam się w ostatniego człowieka na ziemi i podnoszę białą flagę na znak poddania się w walce z naszym ego.


Technika: Akryl, mix media, koszulka, rura stalowa.
Rok: 2020
"Game Over"

I found an old monopoly game in a trash bin in Berlin. I subjected it to a heat treatment. The game that we have been playing for so many years is slowly coming to an end, we are already seeing the symptoms. Nevertheless, we play it all the time until one day the board becomes useless and we end up in the dustbin of history with it.


Technique: Plastic, paper.

Year: 2020„Game Over”

Na śmietniku w Berlinie znalazłem starą grę monopol. Poddałem ją obróbce termicznej. Gra, którą przez tyle lat prowadzimy powoli dobiega końca, już widzimy tego symptomy. Pomimo to cały czas w nią gramy dopóki pewnego dnia plansza stanie się bezużyteczna i razem z nią znajdziemy się na śmietniku historii.


Technika: Tworzywo sztuczne, papier.
Rok: 2020
"#australiaburns"

#australiaburns is one of the most popular hashtags at the end of 2019. How much does it tell us about us and our perception of the world in the face of ecological destruction? The world stands on the precipice and watches itself burn. In these works, I present the most popular photos taken and shared on Instagram by various, often random witnesses of this tragedy. I try to convey the atmosphere, the light and the color that will accompany us more and more often.


Technique: 4 x 100/100/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2019„#australiaburns”

#australiaburns to hasztag, który na koniec 2019 roku był jednym z najpopularniejszych. Ile mówi nam o nas i o naszym postrzeganiu świata w obliczu zagłady ekologicznej? Świat stoi nad przepaścią i ogląda sam siebie jak płonie. W pracach tych przedstawiam, najpopularniejsze zdjęcia zrobione i udostępnione na instagramie przez różnych często przypadkowych świadków tej tragedii. Staram się oddać atmosferę oraz światło i kolor, który coraz częściej będzie nam towarzyszył.


Technika: 4 x 100/100/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2019
"Predator"


Technique: 3 x 20/20/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2019


„Drapieżnik”


Technika: 3 x 20/20/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2019"Space Cowboy"


Technique: 1 x 20/20/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2019


„Space cowboy”


Technika: 1 x 20/20/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2019