Misha Waks's Portfolio

"Without face"

This work deals with two themes of today's identity and anonymity. If we are not on social media, we do not actively use technology, we lose access to many contacts, events and opportunities. The presence or absence of the Internet affects us and our lives. There is talk of excluded generations, faceless generations or people who consciously choose such a path for whom, paradoxically, face-to-face contact makes more sense. The second topic is anonymity as a rule of using illegal, indecent and inappropriate things and a way to avoid responsibility and impunity.


Technique: 4 x 20/20/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2019„Bez twarzy”

Ta praca porusza dwa tematy dzisiejszej tożsamości i anonimowości. Jeśli nie ma nas w social mediach, nie korzystamy czynnie z technologi to tracimy dostęp do wielu kontaktów, wydarzeń i możliwości. Obecność w internecie lub jej brak wpływana nas i na nasze życie. Mówi się o pokoleniach wykluczonych, pokoleniach bez twarzy lub osób świadomie wybierających taką drogę dla, których paradoksalnie kontakt twarzą w twarz ma większy sens. Drugi temat to anonimowość jako reguła korzystania z rzeczy nielegalnych, nieprzyzwoitych, niestosownych oraz sposób na uniknięcie odpowiedzialności i bezkarność.


Technika: 4 x 20/20/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2019