Misha Waks's Portfolio

”Yorick" (sculpture) 
To be or not to be, or rather to be, or to have, in the case of an artist. A question that takes on a new meaning in the face of ecological challenges. How to create in a world where every creative act is associated with a carbon footprint and with the production of new items, and each additional item is really unnecessary. A head created in the image of one of my friends who helps the corporation to sell more and more products on a daily basis and to whom I also address this question. The symbolic number 4 that comes out of adding two euros to each other in Asian countries, which are today the largest producers in the world, means death. 

Technique: Acrylic, string, 2 euro coins, old brush 
Year: 2021


„Yorick” (rzeźba)
Być albo nie być lub raczej być, albo mieć w przypadku artysty. Pytanie, które w obliczu ekologicznych wyzwań nabiera nowego znaczenia. Jak tworzyć w świecie, w którym każdy akt twórczy wiąże się ze śladem węglowym i z produkcją kolejnych przedmiotów a każdy dodatkowy przedmiot jest nam tak naprawdę zbędny. Głowa stworzona na podobieństwo jednego z moich przyjaciół, który pomaga na co dzień korporacją sprzedawać więcej i więcej produktów i do którego również kieruję to pytanie. Symboliczna liczba 4, która wychodzi nam z dodania dwóch euro do siebie w krajach azjatyckich, które dziś są największymi, producentami na świecie oznacza śmierć.

Technika: Akryl, linka, monety 2 euro, stary pędzel
Rok: 2021