Misha Waks's Portfolio

Yorikke"
The first image from the top features a graphic / drawing cut from a fashion magazine and a fragment of an interview with a woman describing her experiences in a world ruled by men. The second image features photos of Rodin's sculptures taken from a fashion magazine, taken by one of the more famous fashion photographers who has been accused of harassing and abusing his position many times. In the third picture, a skull painted on the pages of fashion magazines. B. Traven in his book described the fate of a hero who, due to lack of citizenship, is doomed to wandering from state to state, working in very difficult conditions on a ship, which in the end becomes his only home and at the same time his coffin. Referring to the title of B. Traven's book, I wonder how many / how many of us are stuck on such symbolic "dead ship" often ruled by psychopaths, freaks or unbalanced persons, or other ships / mind cages from which we think there is no escape . And the only way to liberation is through death.

Technique: Collage, acrylic on canvas, fragment of magazines, spray 
Dimensions: 3 x 70 / 100cm 
Year: 2021


„Yorikke” 
Na pierwszym obrazie od góry znajduje się grafika/rysunek wycięty z magazynu modowego oraz fragment wywiadu z kobietą opisującą swoje doświadczenia z pracy w świecie rządzonym przez mężczyzn. Na drugim obrazie znajdują się wycięte z magazynu modowego zdjęcia rzeźb Rodina zrobione przez jednego z bardziej znanych fotografów modowych, który wielokrotnie oskarżany był o molestowanie i nadużywanie swojej pozycji. Na trzecim obrazie czaszka namalowana na stronach magazynów modowych. B. Traven w swojej książce opisywał losy bohatera, który przez brak obywatelstwa skazany jest na tułaczkę od państwa do państwa, pracując w bardzo ciężkich warunkach na statku, który na koniec staje się jego jedynym domem i zarazem trumną. Nawiązując do tytułu książki B. Travena zastanawiam się ile/ilu z nas tkwi na takich symbolicznych „statkach śmierci” rządzony często przez psychopatów, świrów czy osoby niezrównoważone, czy też innych statkach/klatkach umysłowych, z których wydaje nam się, że nie ma ucieczki. A jedyna droga do wyzwolenia to śmierć.

Technika: Kolaż, akryl na płótnie, fragment magazynów, spray
Wymiary: 3 x 70/100cm
Rok: 2021